Endringer av bevilgningen for visse kapitler under Utdannings- og forskningsdepartementet for budsjetterminen 1990

St.prp. nr. 29, innst. S. nr. 65 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1990 Innst. S. nr. 65 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990