Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet m.v for 1991

St.prp. nr. 30, innst. S. nr. 74 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 14.12.1990 Innst. S. nr. 74 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990