Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 32, innst. S. nr. 60 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1990 Innst. S. nr. 60 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990