Endring av Regulativ for tillegg m.v. til utskrevne vernepliktige mannskaper

St.prp. nr. 33, innst. S. nr. 58 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1990 Innst. S. nr. 58 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1990