Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å be Regjeringen gi tillatelse til private riksdekkende radiostasjoner

Dokument nr. 8:12, innst. S. nr. 162 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1991 Innst. S. nr. 162 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1991