Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1989 av statens interesser i: Norges Bank, Norges Kommunalbank

Innst. S. nr. 88 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 13.02.1991 Innst. S. nr. 88 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1991