Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1989 av statens interesser i: Norsk Medisinaldepot, Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet ( MEDINNOVA)

Innst. S. nr. 82 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 06.02.1991 Innst. S. nr. 82 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1991