Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Maribo om lov om endring i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Dokument nr. 8:13, innst. O. nr. 37 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Steinar Maribo Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. O. nr. 37 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.1991