Lov om endring i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Ot.prp. nr. 16, innst. O. nr. 33, besl. O. nr. 42 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.03.1991 Innst. O. nr. 33 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.1991

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.03.1991