Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 167 og rekommandasjon nr. 175 om tryggleik og helse i byggje- og anleggsverksemd, vedtekne på arbeidskonferensen i Gen ve 1988

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 94 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 20.02.1991 Innst. S. nr. 94 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1991