Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Halvorsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti: Stortinget ber Regjeringen om å oppheve 80-ukers regelen for utbetaling av arbeidsledighetstrygd fra 1. januar 1991.

Innst. S. nr. 114 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 114 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1991