Endringer i statsbudsjettet for 1991 i forbindelse med indeksoppgjørene januar 1991 m.v.

St.prp. nr. 42, innst. S. nr. 98 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.02.1991 Innst. S. nr. 98 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1991