Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 38, besl. O. nr. 47 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. O. nr. 38 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1991

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1991