Jordbruksoppgjøret - Endringer i statsbudsjettet for 1991 og revidert budsjett for Statens kornforretning m.m.

St.prp. nr. 84, innst. S. nr. 191 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1991 Innst. S. nr. 191 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1991