Trygdeoppgjøret 1991

St.prp. nr. 78, innst. S. nr. 157 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1991 Innst. S. nr. 157 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1991