Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden

Dokument 14 (2012-2013), Innst. 259 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Innstilling avgitt 18.04.2013 Innst. 259 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2013