Endring av lov av 4. mars 1983 nr. 7 om eierseksjoner

Ot.prp. nr. 30, innst. O. nr. 52, besl. O. nr. 77 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.05.1991 Innst. O. nr. 52 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1991