EDB og omstilling i skatteetaten

St.prp. nr. 88, innst. S. nr. 210 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1991 Innst. S. nr. 210 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1991