Verksemda til Distriktenes Utbyggingsfond, Lokaliseringsutvalet og SIVA i 1988 og 1989

St.meld. nr. 44, innst. S. nr. 199 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1991 Innst. S. nr. 199 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1991