Framlegg frå stortingsrepresentantane Marie Lovise Widnes og Reidar Johansen om auke av fiskarpensjonane

Dokument nr. 8:27, innst. S. nr. 184 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marie Lovise Widnes, Reidar Johansen Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 05.06.1991 Innst. S. nr. 184 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1991