På rett kjøl. Om kystens utviklingsmuligheter

St.meld. nr. 32, innst. S. nr. 207 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for energi- og industrikomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 11.06.1991 Innst. S. nr. 207 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1991