Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt ( skatteloven) m.fl.

Ot.prp. nr. 42, innst. O. nr. 60, besl. O. nr. 70-71 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1991 Innst. O. nr. 60 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991