Virksomheten i Norsk rikskringkasting , NRK m.v.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1991 Innst. S. nr. 163 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1991