Lov om endringar i lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a.

Ot.prp. nr. 38, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 52 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1991 Innst. O. nr. 47 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 30.05.1991