Midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder

Ot.prp. nr. 45, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 61 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1991 Innst. O. nr. 63 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991