Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1990

St.meld. nr. 41, innst. S. nr. 170 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. S. nr. 170 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1991