Utbygging og drift av et nordvest-europeisk Loran C system

St.prp. nr. 92, innst. S. nr. 232 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 14.06.1991 Innst. S. nr. 232 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1991