Opsjonsavtale om overdragelse av Rana Gruber AS til ansatte

St.prp. nr. 86, innst. S. nr. 212 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 11.06.1991 Innst. S. nr. 212 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1991