Avvikling av Statens trafikkflygerskole

St.prp. nr. 71, innst. S. nr. 174 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1991 Innst. S. nr. 174 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1991