Visse endringer/tillegg mv til det nasjonalfinansierte bygge- og anleggsprogram i Forsvaret

St.prp. nr. 81, innst. S. nr. 183 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1991 Innst. S. nr. 183 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1991