Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for vegformål, transportsubsidiar, tilskott til fylkeskommunale samferdselsformål, jernbaneformål, post og statens teleforvaltning

St.prp. nr. 57, innst. S. nr. 151 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1991 Innst. S. nr. 151 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1991