Delvis bompengefinansiering av E76 langs Åkrafjorden

St.prp. nr. 50, innst. S. nr. 122 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.04.1991 Innst. S. nr. 122 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1991