(A) Lov om gjennomføring av Avtale om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap, og (B) Lov om samtykke til inngåelse av Avtale om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap

Ot.prp. nr. 58, innst. O. nr. 75, besl. O. nr. 83-84 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen (utkast til innstilling er forelagt utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 06.06.1991 Innst. O. nr. 75 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1991