Retningslinjer for årleg regulering av grunnbeløpet i folketrygda

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 140 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.05.1991 Innst. S. nr. 140 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1991