Forslag fra stortingsrepresentantene Borghild Røyseland og Odd Holten om lov om endringer i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Dokument nr. 8:16, innst. O. nr. 39, besl. O. nr. 45 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Borghild Røyseland, Odd Holten Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.04.1991 Innst. O. nr. 39 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.1991

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.1991

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1991