Formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1990, kap. 5501

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 (1990-91), Innst. S. nr. 86 (1990-91)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.02.1991 Innst. S. nr. 86 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1991