Forslag fra stortingsrepresentantene Inger Dag Steen og Inge Myrvoll om å ta trasèvalget for E18 i nordre Vestfold opp til ny behandling i Stortinget

Dokument nr. 8:20, innst. S. nr. 164 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Myrvoll, Inger Dag Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. S. nr. 164 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1991