Årsmelding for 1990 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4, innst. S. nr. 121 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.04.1991 Innst. S. nr. 121 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.1991

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1991