Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen om irregulært salg av fisk

Dokument nr. 8:21, innst. S. nr. 142 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Reidar Johansen Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 08.05.1991 Innst. S. nr. 142 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1991