Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Pål Atle Skjervengen om å be Regjeringen fremme forslag om tillegg i forvaltningsloven og kommuneloven for å motvirke korrupsjon, og om å be Regjeringen utarbeide regler som skal sikre reell konkurranse ved kommunale og fylkeskommunale innkjøp og anbud

Dokument nr. 8:23, innst. S. nr. 225 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Pål Atle Skjervengen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1991 Innst. S. nr. 225 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1991