Forslag fra stortingsrepresentantene Børre Rønningen og Erik Solheim om permitteringsloven

Dokument nr. 8:26, innst. S. nr. 189 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Erik Solheim Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1991 Innst. S. nr. 189 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1991