Kvoteøkning, sanksjonsmuligheter m.v. i Det internasjonale valutafondet og om Norges Banks samarbeid med andre sentralbanker

St.prp. nr. 51, innst. S. nr. 113 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 113 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.04.1991