Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar til 31. desember 1990

Dokument nr. 6, innst. S. nr. 134 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.05.1991 Innst. S. nr. 134 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1991