Forslag fra stortingsrepresentantene Tora Aasland Houg og Erik Solheim om å avvikle virksomheten ved atomreaktoren i Halden

Dokument nr. 8:33, innst. S. nr. 180 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Tora Aasland Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 04.06.1991 Innst. S. nr. 180 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1991