Endringer av Regulativ for tillegg m.v. til utskrevne vernepliktige mannskaper

St.prp. nr. 102, innst. S. nr. 237 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1991 Innst. S. nr. 237 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1991