Endringar på statsbudsjettet for 1996 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Direktoratet for sivilt beredskap Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 58 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996