Utbygging og finansiering av E-134 på strekningen Seljord-Åmot i kommunene Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje

Prop. 194 S (2012-2013)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.
Saken er trukket

Forslag fra Samferdselsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket