Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet og Inger Dag Steen om å be Regjeringen endre meieriselskapsloven slik at det blir mulig for produsenter tilknyttet nedleggingstruet meieri å melde seg ut av distriktsmeieriselskap for å fortsette driften på produksjonsanlegget

Dokument nr. 8:36, innst. S. nr. 171 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger Dag, Per Aunet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. S. nr. 171 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1991