Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet og Erik Solheim om å be Regjeringen legge spørsmålet om valg av E6-trasè mellom Hommelvik og Stjørdal fram for Stortinget

Dokument nr. 8:37, innst. S. nr. 168 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Per Aunet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. S. nr. 168 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1991