Omdisponeringer av bevilgninger under forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse med Norges støtte til håndhevelsen av sanksjonene mot Irak i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon 661 og 665

St.prp. nr. 64, innst. S. nr. 148 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1991 Innst. S. nr. 148 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1991